HAGEPARTNER - En avd. av Ellingsøy Hagesenter
Vi utfører klipping av hekk og frukttrær.

Dette gjøres normalt i vinterhalvåret,  i perioden november til månedsskiftet februar /mars. Andre tidspunkter kan selvsagt avtales.


Tjenesten er tilgjengelig for alle, også kunder som ikke har kjøpt trær eller hekk hos oss.