HAGEPARTNER - En avd. av Ellingsøy Hagesenter
SPRØYTING AV UGRESS
På denne siden kommer det om kort tid utfyllende info om våre tjenester innenfor brakking / sprøyting av ugress.

I tillegg til vanlig ugress tilbyr vi også fjerning av uønskede sorter som f.eks   Parkslirekne og ulvespirea (avbildet)