top of page

VEDLIKEHOLD

Kunder som kjøper beplantinger av oss, og som ikke ønsker å vedlikeholde hagen selv, får tilbud om vedlikeholdsavtale.

Vi kommer i utgnagspunktet to ganger i løpet av året- Vi foretar nødvendig gjødsling, beskjæring og evt etterfylling av bark.

Vi kan også tilby vedlikehold for kunder hvor vi ikke har levert beplantingen.

Har du en gammel hage som det koster mye å vedlikeholde ?

Det kan ofte lønne seg å fjerne gamle beplantinger og erstatte disse med nye.

Riktig plantevalg, og bruk av duk og bark reduserer kraftig behovet for vedlikehold.

Det er imdlertid viktig å være klar over at det ikke er mulig å levere helt vedlikeholdsfrie løsninger

bottom of page