top of page

Vi leverer hageplaner, planteplaner og forslag/skisser til arealdisponering.

Alt fra enkle skisser til mer omfattende planer med planteforslag og lister.

I tillegg leverer vi forslag til vedlikehold av eksisterende og nye beplantinger.

bottom of page