HAGEPARTNER

- Grønne tjenester til private og bedrifter -

SPRØYTING AV UGRESS

På denne siden kommer det om kort tid utfyllende info om våre tjenester innenfor brakking / sprøyting av ugress.

I tillegg til vanlig ugress tilbyr vi også fjerning av uønskede sorter som f.eks Parkslirekne og ulvespirea (avbildet)