top of page

SPRØYTING AV UGRESS

På denne siden kommer det om kort tid utfyllende info om våre tjenester innenfor brakking / sprøyting av ugress.

I tillegg til vanlig ugress tilbyr vi også fjerning av uønskede sorter som f.eks Parkslirekne og ulvespirea (avbildet)

bottom of page