top of page

FOR BEDRIFTER

Vi tilbyr også våre tjenester til bedrifter.

Dette kan være parkeringsanlegg,

beplantinger i tilknytning til større boligkomplekser og forretningsbygg, og ikke minst vedlikehold.

En økende andel av disse oppdragene består i å rehabilitere beplantinger som ikke fungerer.

Ofte skyldes dette faktorer som feil plantevalg, og at det ikke er tatt hensyn til praktiske ting som snøbrøyting og takras.

Flere ønsker også mer varierte prydbeplantinger i motsetning til de mer vanlige "industribeplantingene" som ofte dominerer denne delen av markedet.

Vi er spesielt oppatt av at beplantinger rundt boligkomplekser bør være pene å se på.

Dette er jo ofte i prinsippet "hagen" til beboerene. I motsetningen til hva de fleste utbyggere tror blir denne type beplantinger sjelden noe særlig dyrere en ensartede beplantinger.

Når det gjelder vedlikehold tilbyr vi også dette til bedrifter.

Vedlikeholdet utføres gjennom hele året og sørger for at beplantingene holder seg pene, og utvikler seg slik de skal.

bottom of page